כל הפושט יד נותנים לו

בחג הפורים ההארה היא כל כך גבוהה עד "שכל הפושט יד נותנים לו"
וישנו משל ידוע על אדם אחד שנפל לבור כעבור יומיים עבר שם המלך ושמע צעקות מן הבור,מיד נעצרה כל הפמליה של המלך, והמלך בכבודו ובעצמו יורד מן הכרכרה רוכן אל הבור ושואל את האדם-מה בקשתך ואתן לך. מיד מבקש האדם,- אתה יכול להביא לי פיצה וקולה?…
-זה אבסורד הכי גדול שהאדם לא ביקש לצאת מן הבור!!!

אז ביום הפורים יש לכל אחד מאיתנו הזדמנות פז לזכות ולבקש כל דבר אך עלינו לעצור רגע ולחשוב מה באמת חשוב? אם נבקש דברים גשמיים כמו פיצה וקולה-פיספסנו את התכלית, לכן עלינו לבקש ביום הזה את התכלית שהיא הדבקות עם בורא עולם, שלא נבזבז את הבקשות על דברים גשמיים שמרחיקים אותנו מהתכלית.

כל הפושט יד נותנים לו –האדם צריך להרגיש שהוא "עני" – על מנת שיפשוט יד, כלומר רק מי שמרגיש שהוא "עני" כלומר בחסרון, אז הוא פושט יד ואז נותנים לו משמיים, אבל מי שאינו מרגיש "עני" והוא מלא בגאווה ובעצמו אז הוא לא פושט יד ולכן גם לא נותנים לו. האדם צריך להרגיש חיסרון של ה'- אני לא יכול בלעדיך אבא, כל הישועות רק ממך, אתה מנשים אותי בכל רגע ונותן לי חיות ובלעדיך אני שבר כלי, לא מסוגל להזיז זרת! רק כאשר האדם חש את החיסרון, את הגעגוע ל- ה', שהוא פושט יד נותנים לו משמיים והוא חש "קירבת אלוקים לי טוב".

ומה שעשה מרדכי היהודי כאשר ראה את הגזירה שהייתה על עם ישראל, הוא הבין שהדרך היחידה לבטל את הגזירה היא על ידי מסירות נפש, שרק במקום שיש מסירות נפש שם ה' מתגלה ברוב רחמיו על בניו ישראל ואז יש גילוי אלוקותו בתוך ההסתר הגדול שזה נקרא "מגילת אסתר", שבמקום שהיה הסתר כפול שאכלו ונהנו מסעודתו של אחשוורוש ולא מסעודתו של המלך-הקדוש ברוך הוא, כלומר נהנו מהרצון לקבל לעצמו ולא מאור ה' יתברך שזה הסתר, שכל הטוב בא מבלתי ה' לבדו ולא משום מקום אחר! לכןזה נקרא "מגילת אסתר" שההסתר נהפך לגילוי אלוקות על בסיס מסירות נפששל עם ישראל. מסירות נפש היא שהאדם מוסר את רצונו לרצון ה' באופן מוחלט וזה דומה לקורבנות בבית המקדש ששם אדם מקריב את רצונותיו אל רצון ה' ובכך מתקרב יותר אל התכלית –אל ה'.

לכן ביום הפורים עלינו להיזהר מהסחות דעת שיכולות לגרום לנו להפסיד את ההזדמנות לפשוט יד, התפילה ביום זה היא העיקר שהיא כנגד הקורבן, שמקרבת את האדם אל תכליתו –אל ה' יתברך.

יהי רצון שכל עם ישראל ישאו תפילה לזכות לגילוי אלוקותו יתברך ושנזכה לגאולה שלמה ולביאת משיח צדקנו במהרה אמן

כתיבת תגובה