•  -700--110

לשים "סוף" למצרים

קטגוריה: עבודת הנפש

לשים

 פרשת "בשלח" מלמדת אותנו איך להיות מעשיים, איך להאמין בכח אמונה גדולה שאנחנו יכולים לשנות, שבכוחנו לקפוץ למים ובכוחו של ה' יתברך  לבקוע את ים סוף הגועש בתוכנו ולהוציא אותנו אל חירות הנפש מהגלות והשעבוד הנורא למיצרים הפנימיים שלנו שמיצרים על כל התנהלות חיינו.

 

 פרשת "בשלח" מלמדת אותנו איך להיות מעשייםאיך להאמין בכח אמונה גדולה שאנחנו יכולים לשנותשבכוחנו לקפוץ למים ובכוחו של היתברך  לבקוע את ים סוף הגועש בתוכנו ולהוציא אותנו אל חירות הנפש מהגלות והשעבוד הנורא למיצרים הפנימיים שלנו שמיצרים על כל התנהלות חיינו.

בפרשת השבוע פרשת "בשלחאנו נתקלים בכמה מתנועות הנפש המשמעותיות ביותר והבסיסיות שעל כל אדם להכיר על מנת לצעוד בשביל האמיתי והמיוחד השייך רק לו אל עבר גילוי האמת הפנימית שקיימת בתוכו.

כאשר האדם ניגש לחקור את נפשו ולהתחיל בעבודה של מודעות שבכוחה להאיר את מציאות חייו עליו לשבר כמה מחסומים בדרךכמו כל רצון שלנו שאותו אנו רוצים להגשים בעולם הזה שיש לו דרך ומהלך וקשיים שעלולים להתפתח ,מכשולים שיכולים לצוץ ולהפריע בדרך אל הגשמת הרצון כך גם כאשר מופיע אצל האדם רצון רוחני.

ניתן דוגמאלמשל רצון גשמי השייך לעולם הזהכאשר אדם רוצה ללמוד ולהוציא תואר באוניברסיטהעליו לעבור תחילה את בחינת הפסיכומטרי ולבדוק שתוצאות בחינות הבגרות שלו תואמות את דרישות האוניברסיטהלאחר מכן עליו להגיע לריאיון אישילעתים עליו לעבור מבחני קבלהובעת הצורך עליו גם להירשם למכינה לקורסים מסוימיםבמהלך שנות הלימודים אותו אדם שרצונו הוא להשלים את תואר הלימודים עובר מבחנים ובחניםנדרש להגיש עבודות וכו', כלומר לתהליך זה יש חוקים משלו והתנהלות שיחודית לו.

ובתוך התהליך הנ"ל אנו רואים שגם בדרך אל המטרה הנכספת עומדות נקודות ציון המשקפות את קרבתנו אל המטרהשכל ככל שאנו מתקרבים אליה המבחנים הופכים להיות קשים יותר.

כך גם לתהליך של הגשמת רצון רוחני מסוים למשל כאשר אדם מנסה לשנות מידה מסוימת באופי שלו או כאשר הוא מנסה להיפטר מהרגל שלילי שסיגל לעצמו אז בדיוק יחלו כל תנועות הנפש לפעול בהתאם לחוקים הרוחניים החלים עלינו כמו שלימדו אותנו חכמינו ז"ל במקורות הקדושים.

אמר האבן עזרא :ככל שמכיר את יצרו כך מכיר את יוצרועל מנת שהאדם יוכל להתקרב אל הבורא באמתעל מנת שהאדם יוכל לעשות עבודה רוחנית אמיתית מבלי לפחד מהצדדים האפלים שלו עליו להכיר את הנקודות החשוכות בנפשו – את היצר שלו.

פרשת "בשלחמכירה לנו שני סוגים של תנועות בנפש שהן הבסיסיות והראשונית לכל אדם שמתעסק בחקר הנפשובכללי לכל אדם באשר הוא שרק רוצה להשתנות על מנת להפוך את מציאות חייו לסביבה טובה יותר.

קריעת ים סוף

כאשר בני ישראל מגיעים אל ים סוףהסיטואציה מפחידה ומעוררת בהלההמצרים הרשעים עומדים מאחוריהם ומחכים לאות הראשונה של מלכם להתקיף את היהודיםומצדם השני ים באותה סיטואציה החלו הבכיהצרחותההיסטריה והפילוג.

בני ישראל מתפלגים ל-4 קבוצות כאשר כל אחת טוענת שצריך לנהוג בדרך אחרת חלקם רוצים להלחם במצריםוחלקם רוצים לחזור לשעבודחלקם רוצים אף להטביע את עצמם בים ולשים סוף לשעבוד הנורא שהם חוו.

קריעת ים סוףמגיעה מהמילה סוףבכל פעם כאשר נראה לנו שהגענו לסוף הדרך,שאין עוד מוצא מהמיצר בו אנחנו נמצאים כשאין שום דרך להימלט ואנו רואים את האפשרות היחידהלהרים ידים ,דווקא שם עלינו להתעורר ולהבין שאנחנו עומדים רגע אחד לפני הגאולה האמיתית וכל שעלינו לעשות הוא להמשיך בדרך ולהכנס אל המים.

אומרים שים סוף אינו נבקע עד לאחר שנכנסו כל בני ישראל אל המיםכלומר הם היו צריכים להוכיח את האמונה שלהם על ידי מעשה ורק אז נבקע ים סוף ויכלו להימלט מהמצרים.

ולמה היה צריך בכניסתם של בני ישראל למיםהלא די היה בבקיעת הים כדי שבני ישראל יראו את הגאולה?

כאשר הם עמדו על שפת היםמשה התפלל אל הותשובתו של ההייתה:

מה תצעק אלידבר אל בני ישראל ויסעו"

וזו הי תשובתו של האלינוכאשר אנחנו נמצאים במצב הזהבתוך מיצר שאין נראה באופק שום מוצא ופתרוןעלינו להמשיך ליסוע וכך מתבטאת הכניסה אל תוך המים.

בני ישראל יצאו ממצרים אחרי 10 המכות שהכה האת מצרים הם חזו בנסים נפלאים שנעשו להם ועכשיו הם על שפת הים מאוימים על ידי המצרים שרק רוצים להחזיר אותם אל השעבודלכן המעשה שעשו היה צריך להגיע מתוך אמונה שלמה בהעליהם היה להמשיך בדרך כי אם ההביא אותם עד לכאן בנסים גלויים הרי שגם מתוך המיצר הזה הוא יוכל לגאול אותם.

מגלה לנו השכך עלינו לפעול בתוך חיינוכאשר נראה לנו שאין עוד מוצא מהמקום בו אנו נמצאיםעלינו להמשיך עם הדרך הנכונה להמשיך להתפללולדעת שאם נסתכל קדימה אל הבאמונה שלמהאם נכנס לתוך המים ולא נחשוב לרגע לחזור לשעבוד המוכר נוכל להיגאל באמתוהיבקע גם את ים סוף האישי שלנו.

סיפור ים סוף הוא סיפור אישי של כל אחד מאיתנו אשר החליט לשים קץ אחת ולתמיד להרגלים או מידות שניהלו את חייוכאשר החלטנו להגיד די אחד אמיתי לכל ההתנהלות שיצאה משליטהלהבין שיש גאולה וגם אנחנו יכולים לקחת בה חלק אם נבין שכרגע אנחנו נמצאים בתוך מיצר בנפש.

עד עכשיו היו בני ישראל במצרים בתוך תאוות ושקר אחד גדוללעולם לא טעמו את הטעם של החופש ואת האור האמיתי של הים סוף הוא גילוי של דרך חדשהשביל יחודי לכל אדם בתוך ים ענק אותו שביל הוא היעוד האמיתי של האדם שעליו לצעוד בו על מנת לממש את תכלית חייו.

סיפורם של בני ישראל על ים סוף הוא סיפור של שחרורסיפור של רגע אחד של הבנה פנימית שאנחנו כבר לא רוצים לחזור אחורה אנחנו רוצים להסתכל קדימה ולהאמין שגם מהצרה הכי גדולה יכול הלהציל אותנו בגבורה גדולה ובחסד נפלא ,לבקוע את ים סוף הסוער בתוך הנפש ולהעביר אותנו בבטחה אל קרקע בטוחה.

ים סוף הוא סמל לסוף של תפיסות שליליות ושקריות שאנו מאמינים בהןסוף לזכרונות שמצטיירים כיפים מפאת חוק ההתישנות שחל עליהםשהרי כל דבר ישן בתוך הזכרון שלנו נראה נעים ויפה יותר ממה שהיה באמת.

זה הוא סוף לשעבוד ,תאוותרצונות סתמיים מלשון לסתום חורים שנפערו בלבהדרך האמיתית לתקנם היא דרך ההתמודדות עם מה שגרם לאותו חור להיווצר.

הפתרון לכל יציאה ממקום פנימי שהאדם הרגיש שהוא נשאב אליו והוא אובד עצות הוא להסתכל קדימה באמונה ולדעת שעכשיו רק היכול להתערב ולפתור את המצב אז כל שעל האדם לעשות הוא להשליך את כל רצונוהפחדים ,הכאביםוהלחץ אל הולהמתין בסבלנות כי בנקודת הזמן הזאת אם ימשיך לצעוד אל תוך המים ויאמין בגאולהיעברו רגעים ספורים והיא תגיע.

מלחמת עמלק

כמו שנטען בתחילת המאמר וכמו בכל מלחמה החוק הראשון הוא "להכיר את האויבמאחר ואם תכיר אותו תדע מה נקודות החולשה שלו וכך תוכל לגבש אסטרטגיה בכדי להביס את האויב.

טען האבן עזרא לפני כאלף שנים דבר דומה בערך "ככל שמכיר את יצרו כך מכיר את יוצרוככל שנכיר את היצר שלנו כך נלמד איך להביס אותו ולהתקרב לבורא יתברךהאויב הראשון שהכרנו הוא מצרים שכל רצונו הוא לשעבד אותנו ולגרום לנו לחשוב שאין לנו מוצא אחר חוץ מהשעבוד להרגלים ומעשים שליליים שמרחיקים אותנו מהתכלית ומהאמת.

את המיצרים מנצחים על ידי אמונה מעשיתעל ידי התחזקות בדרך והמתנה בסבלנות לישועה על ידי הידיעה הברורה שהיתברך לא הולך להפקיר ולשכוח אותי במצב הזה.

אך מה קורה אחר כךאחרי שהתגלה לנו השביל הברור שעלינו לצעוד בו?

קריעת ים סוף היא שריקת הפתיחה של היציאה למסע האמיתי. לאחר שבני ישראל עברו את המצרים והם חושבים שהם בטוחיםאויב נוסף מחכה להם בין ההרים בכדי לתקוף בזמן בו יהיו יותר חלשים.

עמלק הוא נכדו של עשו ועליו נאמר שהאריך ימים עד לסוף גלות מצרים בכדי לממש את שנאתו העזה לבני ישראלאת השנאה העוצמתית ירש עמלק מעשוששנאתו ליעקב הייתה כל כך גדולה שהעביר אותה לבניו ממש כטבועה בגנים שלהם.

כוחו של עמלק בנפש שלנו הוא מאוד ערמומי והוא נחשב לשורש של כל המידות הרעות והעברות.

עמלק מופיע אחרי שהאדם יצא לדרך אמיתית והוא אחראי להכשיל אותו לאט לאטע"י מחשבות חוזרות ונשנות עד שלבסוף משתלטות על מציאותו של האדם ומשתקות אותו מפעולה.

עמלק בגימטריא- 240 שהיא אותה גימטריא של המילה ספק.

כוחו של עמלק הוא לעורר בתוכנו ספקותלהוריד אותנו מרעיונות שיכולים לעזור לנו לממש את השליחות האמיתית שלנו בעולםלהסית אותנו מהדרך הנכונה.

הוא מגיע מיד לאחר היציאה אל הדרך בתור שאלות קטנטנות שמתגנבות אל התודעה האם האישה שהתחתנתי איתה היא הנכונה בשבילי?” “האם הלימודים האלה נכונים בשבילי?” “ האם הבית הזה טוב לי?” כל השאלות הללו שמתחילות להתרוצץ הופכות להיות טורדניות ומתגברותככל שהספקות על מה שיש לנו מתגבריםמתערערת האמונה מאחר והאדם מגיע למצב שאינו מרוצה ממה שיש לומכאן נופל לגאווה ולשאר המידות הרעותויכול לאבד את אמונתולכן עמלק הוא המסוכן ביותר שבתנועות הנפש.

איך מביסים את עמלק?

המלחמה בו היא פשוטה ומתוחכמת בו זמניתופועלת בדיוק באותו שורש בו מגיע עמלק להביס את האדם.

הדרך להלחם בו היא ללמוד את "הכרת הטוב".

הכרת הטוב אינו סתם צירוף של שתי מלים יפות ונכונות הן עולם שלם של עבודה רוחנית גבוהה המסוגלת לקחת את האדם צעד אחד קדימה בכל רובד בחיי האדם.

על האדם להודותועל מנת להודות ולהיות שלם עם המציאות שקיימת אצלו הוא צריך לפתח את שריר ההודיה עד שתהיה אט אט שגורה בפיו וכך יוכל להביס בשורש את קליפת עמלק.

ההודיה מביאה את האדם לידי אמונהלידי הבנה שיש השגחה פרטית שכל פרט הקיים בחייו הוא המדויק בשבילו גם בת או בן הזוג שבחרנו להתחתן עמםגם הבית הצנוע הוא מתנה גדולה בשבילנו ומדויק להפליא לצרכים שלנו ,ההכנסה שלנו היא מדויקת ונקבעה מראש עוד מראש השנהנכון תמיד אפשר לשנות ולשאוףאך הבסיס הוא בראש ובראשונה להיות מרוצה מהמציאות ולחייך אליהלהבין שההוא טוב וכל רצונו הוא להשפיע טוב לנבראיו כל שעלינו לעשות הוא לאפשר לו להשפיע לנו אור גדול ושפע.

ברגע שאדם לומד להודות הוא פותח שער גדול שהיה נעולהבורא יתברך כל כך נהנה מההודיה של האדם אפילו שמודה על הדברים הרעים ביותר שקורים לו ואז הוא עוזר לו במקומות שבהם קשה לוהוא מרים אותו למעלה ומשפיע לו שפע רב.

באותה נקודה בה רוצה עמלק לערער את עם ישראל במדרגת האמונה שלהם שם הוא מטיל ספק וכן שם טמונה גם תבוסתוהכרה בטוב שהרוצה לעניק לנו מוציאה אותנו מכל ספק שיכול לעלות בתוכנו ומשברת את קליפת עמלק.

בכח האמונה נוכל לסגל לעצמנו את הכלים לעמוד בקריעת ים סוף ובמלחמת עמלק הפנימית באמונה גדולה ולהתמודד בכל רגע עם כל מחשבה או מצב אליהם נקלענו כל שעלינו לעשות הוא להמשיך לצעוד בדרך מבלי להסתכל לאחור ולדעת שבכל מצב – יוכל הלגאול אותנו אם רק נפתח את הצהר.

יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.

תגובות (0)

נשמח לראות את תגובתכם

התחבר לאתר על מנת להשאיר תגובות

evolotion

כניסת חברים