שערי רצון

קטגוריה: חגים ומועדים

שערי רצון

 ראשית חובת היהודי בזה העולם, המהווה את הבסיס היחיד לקיום שליחותו בעולם- היא לחפש.

על היהודי להיות בחיפוש מתמיד אחר האמת.

ועובדה שכל אחד ואחת מאיתנו מחפשים בעצמנו או מכירים מקורבים רבים שכל חייהם מחפשים: אפשר לחפש בחו"ל ולרצות לראות עולם, אפשר לחפש במשך חיים שלמים מזור וישועה אצל גורואים\באבות ראשי כתות או דתות, יש כאלה המחפשים את הרפואה אצל רופאים בשר ודם, יש המחפשים אהבה במחיר ויתור על פנימיותם ויש כאלו המחפשים את הכסף והממון, אך כמובן רבו החיפושים מדעת אותם.

 

 

קרא עוד

ראשית חובת היהודי בזה העולםהמהווה את הבסיס היחיד לקיום שליחותו בעולםהיא לחפש.

על היהודי להיות בחיפוש מתמיד אחר האמת.

ועובדה שכל אחד ואחת מאיתנו מחפשים בעצמנו או מכירים מקורבים רבים שכל חייהם מחפשיםאפשר לחפש בחו"ל ולרצות לראות עולםאפשר לחפש במשך חיים שלמים מזור וישועה אצל גורואים\באבות ראשי כתות או דתותיש כאלה המחפשים את הרפואה אצל רופאים בשר ודםיש המחפשים אהבה במחיר ויתור על פנימיותם ויש כאלו המחפשים את הכסף והממוןאך כמובן רבו החיפושים מדעת אותם.

 

המשותף לכל אדם המחפש הוא רצון פנימי המניע אותו לצעוד לעבר מטרה מסוימתכאמור אם אין לאדם רצון כלשהו אין מה שיניע אותו לקום ולצאת מהמיטה בבוקר.

הסוד העצום טמון בכוונה וברצון של האדם:

כל רצון המאיר בלב האדם הוא רצון אשר בשורשו נחצב מהקדושהועד שהגיע והאיר במוחו של האדם עבר דרך מסוימתהרצון המניע את האדם מתגלה אצלו בהתאמה לטבעואופיותיקונו ודרך חייו.

אך בשורש כל השורשיםהחיפוש האמיתי אשר אדם מעוניין בו הוא לתור אחר האמת.

נשמה של יהודי יכולה לחפש במשך שבעים ואם בגבורות שמונים שנהאך אם אינה נוגעת באמת הפנימית לעולם נפשו תרגיש בחסרון כלשהוחוסר השלמה עם המציאותחוסר סיפוק עם המצב בו הוא שרוי.

 משמעות המילה "אלולבארמית היא חיפוש.

 ומה עלינו לחפש?

 כאשר האדם היה עובר ברחם אימומספרים לנו חז"ל כי בא מלאך ולימד אותו את כל התורה כולהוכאשר הגיע עיתו לצאת אל העולם ולהיוולדסטר לו המלאך על פיו והשכיח ממנו את כל תלמודו.

כך התחיל האדם את מסעו בעולם.

מה שנשכח מאיתנו הם אותן האבידות שאותן עלינו לחפשוככל שנמצא יותר ויותר אבידות בדרכנו בזה העולם כך נוכל להסיר את המסך ולגלות את השליחות האמיתית לשמה נשלחנו.

בחודש אלול קורא לנו הקב"ה "שובו אלי" , ואין הקב"ה מצפה מאיתנו לעשות מעשים הרחוקים מהוויתנואלא כל חפצו של היתברך הוא שנשיב אליו את הרצון שלנו.

כלומר שנאחוז ברצון להיות בני אדם טובים יותרנאחז ברצון להשתנות להיפטר מהגאווה ומהכעסיםהרצון להשתפר ולהאיר פניםלשנות את הדפוסים השליליים.

על מנת לשוב אל הרצון האמיתיהוא רצון הרצונות עלינו לצאת לחיפוש פנימי ומעמיק אל נבכי הנפש שלנו.

להפסיק להתחבא מאחורי חומות ההרגלים והתפיסות השליליות שאימצנו לעצמנו מקטנות ולהתחיל להתקדם אל עבר הרצון האמיתי החבוי בתוך כל אחד מאיתנו הוא הרצון להיות אדם.

וכיצד יוכל האדם לטפס בסולם המדרגות ולהגיע לדרגת אדם?

 רק ע"י שיתחבר לרצון האמיתי שבתוכוהוא הרצון להשתנות ולשבר את הטבע האכזרי השולט בנוהינו הרצון לקבלע"י כך יוכל אט אט להשתנות ולזכות לבחינת האדם.

 מה הוא אדם?

 האדם הוא כלי כאשר אינו מחובר אל הנשמה שלוכלומר אל נקודת האמת היא הנשמההמהווה את החיבור העמוק והגבוה ביותר עם בורא עולםהמכונה "הרצון להשפיע", הוא בבחינת כלי ריק.

החיבור אל הנשמה מהווה את הדעת האלוקית של האדםאור המצליח להאיר בו ובפעילות חייווכך מה שמניע אותו ומפעיל אותוהוא הרצונות הנכונים המתואמים עם שליחותו בעולם.

מהותו של חודש אלול היא התשובה, כאשר האדם מתוודה על עוונותיו ופשעיו, הוא מביע רצון להשתנות, להיות אדם, בהבעת הרצון הוא בעצם משיב את רצונו לשורשו האמיתי ופותח את השער לאור ה' להאיר את מציאות חייו

 אם האדם אינו מחובר אל הנשמה שלוהיא חלק אלוק ממעל הוא נותר אך ורק בדמות אדם ללא דעתהוא מכונה כלי ריק שאור האינו מאיר בוכל עניינו של אדם ללא דעת הוא רדיפה מתמדת אחרי תאוות חומריות המשויכות לעולם הזה ותנועתו היא כתנועת הבהמה אשר מורידה את ראשה כלפי מטה רק על מנת לאכול לשתות או לשכב לישון.

כאשר האדם רודף אחר תאוות חומריותסיפוקים גשמיים ותענוגות עולם הזהכושר הראיה מצטמצם והרדיפה מתקיימת אחר ממון ופרנסהאוכל משובחבגדים יוקרתייםטיפוח החיצוניות ושכחת העולם הפנימי העצום הקיים בתוכוהאדם שוכח מהפנימיות המהווה מרכיב בלתי נפרד מהיותו אדם ואינו מטפח אותה.

 "משל לגן מהודר מלא בעצים נושאי פריפרחים בשלל צבעים ומעיינות מים זורמיםמדשאות רחבות וכרמים הכורעים תחת עומס הפירות הנהדריםכאשר הגן מטופח הוא יכול להמשיך להניב פירות ולהצמיח ענפים חדשיםהמים בו זורמים לכל חלקי הגן אך כאשר אין מטפחים את הגןלא חופרים את תעלות המים כראויואין השקיה ומזון ראוי לצמחיםכמובן במשך הזמן הפרחים יחלו לקמולהעצים לא יניבו פירות ובמהרה יהיה ניתן למצוא גן שלם מלא בקוצים ודרדרים"

 (מתומצת מסיפורי הבן איש חי)

כך גם עולמו הפנימי של האדם אם אינו מזין אותו במזון הראוי לנשמה שלו ואינו מטפח אותוהוא מתמלא בקוצים ובדרדריםלאט לאט קמל הגן וכך הופך האדם לכלי ריקאשר רק בחיצוניותו נראה כאדם.

העבודה הרוחנית של חודש אלול

העבודה של חודש אלול טמונה בראשי התיבות של החודש היוצרות את הפסוק "אני לדודי ודודי לי".

אני לדודי"- היא התעוררות הרצון של האדם עצמו לשינוילחיפוש אחר המהות האלוקית הטמונה בו.

התעוררות רצון האדם להיות טוב יותרלעבוד על המידות שלו להיפטר מעול הכעס על העולםעל עצמועל סביבתו ועל הנהגתו של הקב"ה את העולםכאשר מתעורר הרצון הזה אצל האדם הוא השיבה הבייתה אל ארמון המלךהיא התשובה האמיתית.

התעוררות זו מכונה "התעוררותא דלתתאכלומר ההתעוררות מלמטהמתוך האדם עצמו.

ברגע שיש רצון לשוב בתשובה אמיתית ולהשתפר בתור אדם אז יש חומר לעבוד איתו ולהמשיך את הדרך אל השליחות האמיתית זה הוא הרצון של האדם להיות כלי מלא באור ה', הוא אור אמיתי המאיר בו עוזר לו ומניע אותו בצורה מדויקת ובריאהבדרך אל הבחירות הנכונות שיובילו אותו אל גילוי האמת המוסתרת בזה העולם .

"ודודי לי"- כאשר מתקיימת ההתעוררות מלמטה כלומר התעוררות הרצון של האדםנפתח השער אל הכלי ואור היכול להאיר בכלי של האדםהוא מקבל דעת אלוקית המנחה ומדריכה אותו בדרך הנכונה לו.

בצורה זו האדם יכול לפעול לשינוי פנימי שיקרין החוצה וע"י כך ירכך את המידות המקולקלות ויצליח לתעל ולתקן את הדפוסים השליליים בחייו.

כאשר האדם מונחה בדעת אמת הוא יכול להגיע להשגות אלוקות ותובנות שיעזרו לו להתקדם בדרך הנכונהדרך של טיהור וזיכוך הנפשזה הוא אור ההאמיתי המאיר באדם.

מהותו של חודש אלול היא התשובהכאשר האדם מתוודה על עוונותיו ופשעיוהוא מביע רצון להשתנות להיות אדםבהבעת הרצון הוא בעצם משיב את רצונו לשורשו - הוא הרצון להשפיע  ופותח את השער לאור הלהכנס ולהאיר את מציאות חייווזה הוא קיום התשובה האמיתיתלהשיב את הרצון האמיתי אל מקומו האמיתי.

יהי רצון שנזכה לתשובה אמיתית פנימית ולהשבת הרצון האמיתי אל כנו !

תגובות (0)

נשמח לראות את תגובתכם

התחבר לאתר על מנת להשאיר תגובות

evolotion

כניסת חברים