•  -700--110

סוד האחדות של חג הפורים

קטגוריה: חגים ומועדים

סוד האחדות של חג הפורים


במשך ימי חיינו עוברות עלינו חוויות שונות ומשונות
, כל מיני סיטואציות בלתי מוסברות, תחושות שלעיתים איננו יודעים מה מקורן, אנו בוחרים בחירות שאין לנו עליהן ולו מענה אחד קטן וכל פעם מחדש מגיעים לנקודות אחרות אך באופן מפליא כל נקודה דומה לקודמתה בבסיסה ובמהותה.

האם יכולים אנו להסביר את הכאב שאנו חווים? או את העצבות? האם אנו יכולים לרדת לשורש הבעיה?

כן, אך לא תמיד בכוחנו לבד להגיע אל המסקנות הנכונות.

 

במשך ימי חיינו עוברות עלינו חוויות שונות ומשונותכל מיני סיטואציות בלתי מוסברותתחושות שלעיתים איננו יודעים מה מקורןאנו בוחרים בחירות שאין לנו עליהן ולו מענה אחד קטן וכל פעם מחדש מגיעים לנקודות אחרות אך באופן מפליא כל נקודה דומה לקודמתה בבסיסה ובמהותה.

האם יכולים אנו להסביר את הכאב שאנו חוויםאו את העצבותהאם אנו יכולים לרדת לשורש הבעיה?

כןאך לא תמיד בכוחנו לבד להגיע אל המסקנות הנכונות.

הזמן מוכיח לנו כל פעם מחדש כמה עיוורים אנחנוכמה מוגבלים מבחינה תפיסתית וחושיתכמה כוח הבחירה שלנו מצומצםכמה אנו שקרנים כלפי עצמנו וחלשים כלפי הבחירות הנכונות לנו.

מהמקום הנמוך הזהממקום של כאב ועצבותממקום של בלבולים ומערבולת רגשית משם מגיע הנהפוך הוא הגדול של חודש אדר.

בחודש אדר מגיע אור גדולאור שיכול להרים אותנו מהמקומות הכי נמוכים בנפש שלנו אל האור שהנשמה מולידה לעולם בכל רגע נתון כל שעלינו לעשות הוא לאפשר להכלומר לתת מקום לנשמה שלנו להאיר.

בחודש אדר קרו דברים נפלאים במהלך ההיסטוריה של עם ישראל כעם ובחייו של כל יהודי בפרט.

נשמתו של משה רבנו ירדה לעולם ונאספה בדיוק באותו יום בזבאדרהפור התהפך בדיוק בחודש אדר כאשר קבע המן הרשע את ההוצאה לפועל של גזירת השמד על היהודים בפרס בדיוק ביום בו חשב שתהייה בו החולשה של עם ישראל ביום בו איבדנו את משהכלל חשוב לא ידע המן הרשע, “חביבים צדיקים במיתתם יותר מאשר בחייהםואכן כך הדבר זכותו של משה רבנו הענו באדם עמדה לעם ישראל ונס נפלא התחולל וכך במקום הדין היתברך הציל את עמו בחסד גדול תוך כדי תיקון עצום שנעשה ע"י אסתר המלכה.

אם נלך קצת לאחור בזמןנגיע לתקופת מלוכתו של שאול המלךכאשר צווה להשמיד את זרע עמלקעל דעת עצמו החליט לבזוז את המקנה והצאן ושמר את אגג העמלקילשם מהלא ידועה סיבתו של שאול אך כפי שנאמר

מי שמרחם על אכזרים סופו שיתאכזר לרחמניםוכך היה.

אגג העמלקי הצליח להרבות את זרעו כאשר היה בשביואילו שאול המלך התאכזר והוציא להורג יותר מ-400 כהנים עובדי ה'.

אסתר המלכה הייתה מזרעו של שאול המלך ותפקידה היה לתקן את החטא הנוראיאסתר המלכה הייתה צדיקה יהודיה טובה ויתומה שנגזר עליה להכנס לבית המלך הרשע ולהציל את עם ישראל.

מתוך ההתרחשויות של חג הפורים אנו למדים מספר שיעורים חשובים על אומץ ושמחהכח האחדות של עם ישראלאמונהושינוי זוית ההסתכלות על החיים.

אסתר המלכה הקריבה את האושר הפרטי שלהאת הרצון האישי לבעל טוב יהודי צדיק ונכנסה לבית המלך אחשוורוש ושם בילתה את ימיה וכל זאת על מנת להציל את עם ישראל מהגזירה הנוראה שנגזרה עליו וכן לתקן את חטאו של שאול המלך וע"י כך להביא להמשכיות שושלת שאול המלך בקרב עם ישראל.

על מנת להבין את המתרחש עלינו להבין מה בדיוק קרה שם ואיך זה מתחבר אלינו היום.

המן הרשע רצה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודיםוהוא הבין את חולשתםהוא הבין שכאשר עם ישראל מאוחד באמונתו הוא חזקאך כאשר הוא מביא לפירוד בתוך עם ישראל הוא יכול באמת לשבור אותו.

הפירוד המדובר הוא לא פירוד פיזי אלא פירוד עמוק יותר בתוך נפשותיהם של בני ישראלהמן הרשע הבין את כוח האמונה בהיתברך ומשם גרס כי אם יערער את האמונה ויכנס בפרצות הדקות בהן הוא יכול לטעת את השאלות בליבותיהם הוא יצליח להשמידם.

השקפת עולמו של המן הרשע הייתה "תאמין במה שאתה רואההווי אומר להאמין במושכלכלומר ללכת אחרי השכללרדוף אחרי החומרהמן הרשע העריץ את התרבות הגשמיתהיופי והפאר הכסף והשלטוןהשררה והרודנות הגאווה והכוחכלומר אם אתה רואה את הדבר אתה יכול להאמין בו ואילו אם אינך רואה את הדבר אינו קייםכאשר אנו מאמינים במשהו אנו נותנים לו קיום ויכולת אמיתית לקרותלכן הסתיר את עצמו היתברך בעולמנו על מנת לתת לנו את הזכות להתיגע על מנת למצוא את האמת.

כאשר עם ישראל השתחווה להמן הרשע ימח שמו זהו היה מעשה ייצוגי של עם ישראל לקבל את דרכו והשקפת עולמו של המן הרשעוכאשר מרדכי היהודי לא הסכים להשתחוות להמן הוא בעצם העיד שאינו מקבל את דרכו והינו נשאר דבק באמונתו בבורא יתברך.

היום בעולם בעל תרבות מערביתבעולם בו האמריקנזיציה משתלטת על כל פרט ופרט בחיינוקשה מאוד לבחון ולהבחין בין האמת לבין השקרבין מה שנכון לבין דקויות שקריות וניו אנסים שיכולים להביא אותנו להתמוטטות רגשית פיזית ונפשית.

המסלול שלנו היום הוא מאוד ברוראנו חיים במרדף בלתי פוסק אחרי תאריםהצלחהכסף חליפה מכובדתבית גדול, 3 ילדים גדר לבנה וכלבאוזניה מחוברת לאוזןצווארון מעומלן מריח מאבקת כביסה תעשייתיתגיהוץ מושלםאישה מושלמתבעל מושלםמרדף אחרי חיי נצחאחרי הנעורים וביחד עם כל המרדף הכאוב הזה נוצר בור ענק ללא תחתית בתוך הנפשריק בעל תהודה גבוהההרגשה חלולה.

זה הוא כוחו של עמלק שמעוניין להביא אותנו אל הריק הזהלגרום לנו ליפול במקומות הכי חשובים לנו ולערער את כוח אמונתנו ע"י בחירות מוטעותכוחו של עמלק הוא ערמומי הוא אומן תחפושות ולרוב הוא מתחפש בדיוק באותם מקומות בהם אנו מזהים רווח גשמי גרידאכאשר התוצאה הסופית היא ריסוק גמור.

כוח האמונה של האדם טמון דייקא במקום הכי חסר שלובתוך החיסרון הכי גדול של האדם שם טמונה אמונתוגם כאשר האדם אינו יודע מתי תגיע הישועה שלו גם כאשר הדרך רצופה במכשולים אם הוא מאמין בכל מאודו שהיתברך כאן והוא פשוט מסתיר את עצמו זאת גדולתו של האדםושם גם השמחה.

האדם אינו צריך את הישועה הוא צריך את האמונה ואת השמחה שבדרך ואילו הישועה יכולה להיקרא כתגמול על עבודתו של האדםכציון דרך על כך שסיים עבודה מסוימת ועכשיו עליו להתכונן למשימה הבאה.

העבודה הרוחנית היא להבין עובדה פשוטה – כוחו של עמלק הוא בדמיוןכך כינה אותו הרנחמן "כח המדמה".

אותו כח מדמה מדמה לנו מציאות מסוימת וכאשר אנו מאמינים בה אנו מתרסקים לגמרי לתוך ערימה של קרשים ואבניםהרגשה שאינה נעימה במיוחדהוא שולח לנו כל מיני איתותים בדרך של מחשבות מנסה להסית אותנו מהדרך של האמונה ע"י שאלות עצמיות וספיקות שכל מטרתן היא להביא אותנו לאמונה בחומר ולא בהיתברך.

אך עלינו לזכור שחביבים צדיקים במיתתם מאשר בחייהם ומשם להתחיל לצמוח.

דווקא כאשר נראה כאילו אנו מתים מוות נפשי וכאובדווקא באותו מקום בו גילינו את הריק המשווע בתוכנו וכאשר נפלנו לבור הגדול שנפער בלב שם תהא תקומתנו.

כאשר האדם נמצא בשמחה הוא בגדר צדיק וכאשר האדם עצוב ומלא ביגון ואנחה זה בחינת מוות נפשי שהרי אינו רוצה להמשיך לחיות את חייו ועדיף לו להימצא במקום אחראם ילמד האדם את עבודת השמחה שלכאורה היא הפשוטה ביותר אך גם הקשה ביותר בדורנו יוכל לשבר את כוח עמלק המנסה להחריבו ולהרחיקו מהגשמת היעוד שלו כיהודי.

כאשר אסתר המלכה שומעת על הגזירה היא אומרת למרדכי דודה "כנוס את כל היהודיםכלומר לך וכנס את כולם אחד אותםכח האחדות של עם ישראל מסוגל לבטל גזירות קשות מעליו.

וכך עשושלושה ימי תענית ארוכים שקירבו את לבבות עם ישראל ואיחדו אותםכאשר כולם היו מאוחדים בתפילה לשבור את הגזירה של אותו עמלקי היתברך נעתר לבקשות אלושהרי ראה את בניו מאוחדים.

כך גם היוםאם נלמד להתאחדלהשפיע טוב אחד לשנילגרום לכך שלא יהיה פירוד יותר בתוך עם ישראלאם כל אדם ישתדל להיות בשמחה ולהאיר פנים לאדם אחדאם נלמד לשים בצד את האגו ואת הגאווהאת הרצון לקבל לעצמנו ונתחיל לרצות להשפיע לחברים שלנו ולסביבה שלנוכך נוכל להתאחד ולאהוב ולהיות אחד.

עם אחד ומאוחד: כאשר נוכל להתקיים באותה הגזרה כעם בלי שנאה וכעסבלי דתי או חילוניחסיד או ליטאיפריק או חנוןיפה או מכוערתעשיר ועניכאשר נמצא את קו האמצע האיזון שבתוכנו נוכל כולנו יחד להגיע לאיזון עולמילאיזון מבורך השייך לכל עם ישראל ובכוח של אותו מקום מאוזן המשוחרר מכל ספק האמונה תקבל את המקום המשמעותי שלה ותחזור לכס המלכות ממנה היא סולקה לפני זמן רב.

אותה אחדות הביאה לבנין בית המקדש השניעם ישראל עלה ארצה לאחר 70 שנות גלות בפרס ומדי וזכה לבנות את בית המקדש מחדשעם ישראל זכה לחזור בתשובה שלמה ולעבוד את ה'.

והיום כאשר אנו נוסעים לירושליםלביקור בכותל המערבימתפללים ובוכים אל מול שריד קדוש שנותר לנוהאם אנו מעלים במחשבתנו שלפני שנים לא רבות עמדנו שם והקרבנו קורבנות?

האם אנו זוכרים שבאותו המקום היתברך התגלה אלינו שלושה פעמים בשנה?

האם בכוחנו להבין שבאותו מקום ממש עמד בית מקדש אמיתי?

כאשר ההבנה תחלחל לתוכנו ש"בית מקדשזה לא עוד רעיון רוחני שרחוק מאיתנואלא משכן בית אמיתי להיתברך ולכל יהודי ששם מבטחו בכוח האמונהבית של אהבה שהיה קיים פעמיים במהלך ההיסטוריה של העם היהודי נוכל לתת מציאות אמיתית גם לגאולהלאחדות עממיתלאהבת חינםלקירוב לבבות.

העבודה הרוחנית שלנו מתחילה בהפנמה שזוית הראיה שלנו יכולה להיות קלוקלתושעלינו לנסות להרכיב משקפיים שאינן שרוטות ובלויותבכוחנו להרכיב משקפיים שמראות לנו פרטים במציאות שנחבאים מאיתנואך אם נתבונן טוב טוב ובדיוק גדול נוכל לראות אותםרק כך נוכל לגלות את ההסתר בתוך העולם.

שם האינו מופיע במגילה לו פעם אחד רק בראשי תיבותוכאשר רצה לומר שמדובר בהיתברך הכינוי הוא "המלךואילו כאשר הכוונה הייתה לאחשוורוש נכתב "המלך אחשוורוש".

הסתר שם הבמגילה מגלה לנו סוד גדול על ימינו אנוהיתברך נסתר מעינינו כאןאך אם נסתכל בדקדוק בפרטים קטניםבהתרחשויות קסומות שיכולות להתפרש כ"צירופי מקריםנבין שבעצם ההשגחה העליונה היא זו שמכוונת את הכלנוכל להגיע למצבים בהם אנו מבחינים בנסים גלוים מדי יום ביומוכל המציאות כולה משנה זויתגילוי ההסתר יכול להתרחש רק כאשר אנו עושים עבודה של פירוק לגורמיםהתבוננותשאילת שאלות עצמיות בכל רגע נתון.

יש כאלה שיגידו שזו חפירהשזה מעייף ובלתי מציאותיאך התשובה היא "בפיך ובלבבך לעשותואנו יכולים אחרת לא היה ניתן לנו הניסיון הזה.

עבודתו של הדור שלנו היא עבודת האמונהלא סתם הגיעו הנשמות שלנו אל הדור הזה ואל העולם הזה דייקא.

אלו נשמות שיכולות לעבוד את היתברך ולהאיר מהמקומות הנמוכים והשפלים ביותרומשם לגלות את ההסתר של היתברך ולעלות מעלה מעלה ולהשפיע לכל הסביבההחבריםהמשפחההנשמות הקשורות בהם ובכלל לכל עם ישראל.

לא סתם מובאת אסתר המלכה כדוגמה לאומץ וגבורהרק אישה שעברה ילדות כל כך בלתי נסבלתבלי הוריםעצבות גדולה כאב עצוםאדם שעבר עליו ביטוש כל כך עמוק וייסורים קשים יכול להאיר ולהיות חזקלעלות למעלה ולהציל עם שלם ע"י המעשים שלו.

לא סתם נאמר : “מה שלא הורג מחשל" – הנשמות של העם היהודי הן נשמות חזקות ואיתנות ומסוגלות להתחשל עם הזמן ולהמשיך לחפש את האמתלא לוותר.

דור העקבהדור המעוכב והכאובדור שמעוכב בזיווג ובפרנסהדור המעוכב בשלום ביתמעוכב בגאולה ובישועה רק דור כזה יכול לעבוד את היתברך מתוך אמונה כה עיוורת וחזקה.

דור שעובר ייסורים מדי יום ביומושחווה כאבים ומשברים אך עדיין מקיים מצוותעדיין אין כמעט יהודי שלא עשו לו ברית מילה ולא עלה לתורהאין כמעט יהודי שלא יודע מה זה קידושואפילו רק ארוחת ערב ביום שישי בערב עם כל המשפחה.

למרות כל הייסורים והכאבים עם ישראל גדל ומתפתח ומתחשלנהייה חזק יותרדווקא מתוך היתמות הקשה מביתמתוך חיסרון של בית מקדש וגלות השכינה עם ישראל מסוגל להתחזק באמונה ולהתחשל ולעלות מדרגה.

כל שעלינו לעשות הוא לחזק אחד את השניאם כל אדם יקח על עצמו לחזק את חברו לאהוב אותו ולעזור לו מבלי לרצות לקבל ממנו שום דבר בתמורהרק להיות שם בשביל החבר שלונוכל להתחיל לצעוד ולהתחשל ולכך מסוגל חודש אדרלשמוח ולשמח את האחר.

יהי רצון שנזכה להתאחד ולהיות בשמחה תמידשנזכה ל : "ונהפוך הוא!”

תגובות (0)

נשמח לראות את תגובתכם

התחבר לאתר על מנת להשאיר תגובות

evolotion

כניסת חברים