מאמרים

שערי רצון

 

1314542 poland_part_02ראשית חובת היהודי בזה העולם, המהווה את הבסיס היחיד לקיום שליחותו בעולם- היא לחפש.

על היהודי להיות בחיפוש מתמיד אחר האמת.

ועובדה שכל אחד ואחת מאיתנו מחפשים בעצמנו או מכירים מקורבים רבים שכל חייהם מחפשים: אפשר לחפש בחו"ל ולרצות לראות עולם, אפשר לחפש במשך חיים שלמים מזור וישועה אצל גורואים\באבות ראשי כתות או דתות, יש כאלה המחפשים את הרפואה אצל רופאים בשר ודם, יש המחפשים אהבה במחיר ויתור על פנימיותם ויש כאלו המחפשים את הכסף והממון, אך כמובן רבו החיפושים מדעת אותם.

 

 

 

המשותף לכל אדם המחפש הוא רצון פנימי המניע אותו לצעוד לעבר מטרה מסוימת, כאמור אם אין לאדם רצון כלשהו אין מה שיניע אותו לקום ולצאת מהמיטה בבוקר.

הסוד העצום טמון בכוונה וברצון של האדם:

כל רצון המאיר בלב האדם הוא רצון אשר בשורשו נחצב מהקדושה, ועד שהגיע והאיר במוחו של האדם עבר דרך מסוימת. הרצון המניע את האדם מתגלה אצלו בהתאמה לטבעו, אופיו, תיקונו ודרך חייו.

אך בשורש כל השורשים, החיפוש האמיתי אשר אדם מעוניין בו הוא לתור אחר האמת.

נשמה של יהודי יכולה לחפש במשך שבעים ואם בגבורות שמונים שנה, אך אם אינה נוגעת באמת הפנימית לעולם נפשו תרגיש בחסרון כלשהו, חוסר השלמה עם המציאות, חוסר סיפוק עם המצב בו הוא שרוי.

 משמעות המילה "אלול" בארמית היא חיפוש.

 ומה עלינו לחפש?

 כאשר האדם היה עובר ברחם אימו, מספרים לנו חז"ל כי בא מלאך ולימד אותו את כל התורה כולה, וכאשר הגיע עיתו לצאת אל העולם ולהיוולד, סטר לו המלאך על פיו והשכיח ממנו את כל תלמודו.

כך התחיל האדם את מסעו בעולם.

מה שנשכח מאיתנו הם אותן האבידות שאותן עלינו לחפש, וככל שנמצא יותר ויותר אבידות בדרכנו בזה העולם כך נוכל להסיר את המסך ולגלות את השליחות האמיתית לשמה נשלחנו.

 

בחודש אלול קורא לנו הקב"ה "שובו אלי" , ואין הקב"ה מצפה מאיתנו לעשות מעשים הרחוקים מהוויתנו, אלא כל חפצו של ה' יתברך הוא שנשיב אליו את הרצון שלנו.

כלומר שנאחוז ברצון להיות בני אדם טובים יותר, נאחז ברצון להשתנות להיפטר מהגאווה ומהכעסים, הרצון להשתפר ולהאיר פנים, לשנות את הדפוסים השליליים.

על מנת לשוב אל הרצון האמיתי, הוא רצון הרצונות עלינו לצאת לחיפוש פנימי ומעמיק אל נבכי הנפש שלנו.

להפסיק להתחבא מאחורי חומות ההרגלים והתפיסות השליליות שאימצנו לעצמנו מקטנות ולהתחיל להתקדם אל עבר הרצון האמיתי החבוי בתוך כל אחד מאיתנו הוא הרצון להיות אדם.

 

וכיצד יוכל האדם לטפס בסולם המדרגות ולהגיע לדרגת אדם?

 רק ע"י שיתחבר לרצון האמיתי שבתוכו, הוא הרצון להשתנות ולשבר את הטבע האכזרי השולט בנו, הינו הרצון לקבל, ע"י כך יוכל אט אט להשתנות ולזכות לבחינת האדם.

 מה הוא אדם?

 האדם הוא כלי , כאשר אינו מחובר אל הנשמה שלו, כלומר אל נקודת האמת היא הנשמה, המהווה את החיבור העמוק והגבוה ביותר עם בורא עולם, המכונה "הרצון להשפיע", הוא בבחינת כלי ריק.

החיבור אל הנשמה מהווה את הדעת האלוקית של האדם, אור ה' מצליח להאיר בו ובפעילות חייו, וכך מה שמניע אותו ומפעיל אותו, הוא הרצונות הנכונים המתואמים עם שליחותו בעולם.

 

מהותו של חודש אלול היא התשובה, כאשר האדם מתוודה על עוונותיו ופשעיו, הוא מביע רצון להשתנות, להיות אדם, בהבעת הרצון הוא בעצם משיב את רצונו לשורשו האמיתי ופותח את השער לאור ה' להאיר את מציאות חייו

 אם האדם אינו מחובר אל הנשמה שלו, היא חלק אלוק ממעל הוא נותר אך ורק בדמות אדם ללא דעת, הוא מכונה כלי ריק שאור ה' אינו מאיר בו. כל עניינו של אדם ללא דעת הוא רדיפה מתמדת אחרי תאוות חומריות המשויכות לעולם הזה ותנועתו היא כתנועת הבהמה אשר מורידה את ראשה כלפי מטה רק על מנת לאכול לשתות או לשכב לישון.

כאשר האדם רודף אחר תאוות חומריות, סיפוקים גשמיים ותענוגות עולם הזה, כושר הראיה מצטמצם והרדיפה מתקיימת אחר ממון ופרנסה, אוכל משובח, בגדים יוקרתיים, טיפוח החיצוניות ושכחת העולם הפנימי העצום הקיים בתוכו. האדם שוכח מהפנימיות המהווה מרכיב בלתי נפרד מהיותו אדם ואינו מטפח אותה.

 "משל לגן מהודר מלא בעצים נושאי פרי, פרחים בשלל צבעים ומעיינות מים זורמים, מדשאות רחבות וכרמים הכורעים תחת עומס הפירות הנהדרים, כאשר הגן מטופח הוא יכול להמשיך להניב פירות ולהצמיח ענפים חדשים, המים בו זורמים לכל חלקי הגן אך כאשר אין מטפחים את הגן, לא חופרים את תעלות המים כראוי, ואין השקיה ומזון ראוי לצמחים, כמובן במשך הזמן הפרחים יחלו לקמול, העצים לא יניבו פירות ובמהרה יהיה ניתן למצוא גן שלם מלא בקוצים ודרדרים"

 (מתומצת מסיפורי הבן איש חי)

 

כך גם עולמו הפנימי של האדם אם אינו מזין אותו במזון הראוי לנשמה שלו ואינו מטפח אותו, הוא מתמלא בקוצים ובדרדרים, לאט לאט קמל הגן וכך הופך האדם לכלי ריק, אשר רק בחיצוניותו נראה כאדם.

 

העבודה הרוחנית של חודש אלול

העבודה של חודש אלול טמונה בראשי התיבות של החודש היוצרות את הפסוק "אני לדודי ודודי לי".

 

אני לדודי"- היא התעוררות הרצון של האדם עצמו לשינוי, לחיפוש אחר המהות האלוקית הטמונה בו.

התעוררות רצון האדם להיות טוב יותר, לעבוד על המידות שלו להיפטר מעול הכעס על העולם, על עצמו, על סביבתו ועל הנהגתו של הקב"ה את העולם. כאשר מתעורר הרצון הזה אצל האדם הוא השיבה הבייתה אל ארמון המלך, היא התשובה האמיתית.

התעוררות זו מכונה "התעוררותא דלתתא" כלומר ההתעוררות מלמטה, מתוך האדם עצמו.

 

ברגע שיש רצון לשוב בתשובה אמיתית ולהשתפר בתור אדם אז יש חומר לעבוד איתו ולהמשיך את הדרך אל השליחות האמיתית . זה הוא הרצון של האדם להיות כלי מלא באור ה', הוא אור אמיתי המאיר בו עוזר לו ומניע אותו בצורה מדויקת ובריאה, בדרך אל הבחירות הנכונות שיובילו אותו אל גילוי האמת המוסתרת בזה העולם .

"ודודי לי"- כאשר מתקיימת ההתעוררות מלמטה כלומר התעוררות הרצון של האדם, נפתח השער אל הכלי ואור ה' יכול להאיר בכלי של האדם, הוא מקבל דעת אלוקית המנחה ומדריכה אותו בדרך הנכונה לו.

בצורה זו האדם יכול לפעול לשינוי פנימי שיקרין החוצה וע"י כך ירכך את המידות המקולקלות ויצליח לתעל ולתקן את הדפוסים השליליים בחייו.

כאשר האדם מונחה בדעת אמת הוא יכול להגיע להשגות אלוקות ותובנות שיעזרו לו להתקדם בדרך הנכונה, דרך של טיהור וזיכוך הנפש, זה הוא אור ה' האמיתי המאיר באדם.

 

מהותו של חודש אלול היא התשובה, כאשר האדם מתוודה על עוונותיו ופשעיו, הוא מביע רצון להשתנות להיות אדם, בהבעת הרצון הוא בעצם משיב את רצונו לשורשו - הוא הרצון להשפיע  ופותח את השער לאור ה' להכנס ולהאיר את מציאות חייו. וזה הוא קיום התשובה האמיתית, להשיב את הרצון האמיתי אל מקומו האמיתי.

 

יהי רצון שנזכה לתשובה אמיתית פנימית ולהשבת הרצון האמיתי אל כנו !

 

evolotion

כניסת חברים